Порядок формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 лютого 2020 року № 42/2020

ПОРЯДОК
формування Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

1. Цей Порядок визначає процедуру формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі – Рада), що здійснюється на засадах відкритого та прозорого конкурсу.

2. Рішення про проведення конкурсу з формування складу Ради (далі –конкурс) приймається Директором Державного бюро розслідувань.

3. Для проведення конкурсу формується конкурсна комісія, до складу якої включаються особи, які мають вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет, не є членами політичних партій.

Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

2) має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;

3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

4) була працівником правоохоронних органів упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості).

Персональний склад конкурсної комісії та порядок її роботи затверджуються Директором Державного бюро розслідувань.

4. Конкурс включає такі етапи:

1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття та розгляд заяв та інших документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка їх на відповідність вимогам, встановленим цим Порядком;

2) проведення рейтингового інтернет-голосування на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;

3) написання есе на задану конкурсною комісією тему;

4) проведення співбесіди;

5) оголошення результатів у формі рейтингового списку;

6) подання конкурсною комісією на затвердження Директору Державного бюро розслідувань переліку із 15 осіб, відібраних до складу Ради.

5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань.

В оголошенні зазначаються:

дата початку та строк прийому заяв для участі у конкурсі;

перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі;

адреса, за якою здійснюється прийом документів, адреса електронної пошти для подання документів в електронному вигляді, контактні дані особи, уповноваженої надавати інформацію з питань проведення конкурсу.

6. До участі в конкурсі не допускається особа, яка:

1) є членом громадської ради (ради громадського контролю), утвореної при інших правоохоронних органах, або членом Громадської ради доброчесності;

2) уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) була працівником правоохоронних органів упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості);

4) має близьких осіб, які були працівниками Державного бюро розслідувань упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості);

5) не має вищої освіти та досвід роботи якої за спеціальністю менше 10 років;

6) має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

7) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

8) має громадянство (підданство) іншої держави або є особою без громадянства;

9) постійно не проживає на території України протягом останніх 10 років.

7. Не пізніше семи днів після завершення строку, визначеного для подання заяв та інших документів для участі у конкурсі, відомості щодо кандидатів до складу Ради, які відповідають встановленим цим Порядком вимогам та допущені до участі у конкурсі, оприлюднюються на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань.

8. Рейтингове інтернет-голосування щодо кандидатів до складу Ради проводиться на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань протягом 24 годин.

Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь у рейтинговому інтернет-голосуванні.    

Під час участі у рейтинговому інтернет-голосуванні особа може проголосувати один раз не більше ніж за п’ятьох кандидатів.

За результатами рейтингового інтернет-голосування конкурсною комісією формується список кандидатів із 30 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів, допускаються до написання есе та проведення співбесіди.

9. Написання есе кандидатом здійснюється на визначену конкурсною комісією тему, яка оголошується одним із членів комісії перед початком написання есе. На написання есе кандидатам надається 90 хвилин.

Під час написання есе кандидатам забороняється використання засобів мобільного зв’язку, інших електронних пристроїв, фотографування, спілкування з іншими учасниками конкурсу або вихід за межі приміщення, у якому відбувається написання есе.

10. Співбесіда з кандидатом проводиться конкурсною комісією в усній формі.

Під час проведення співбесіди члени конкурсної комісії мають право ставити питання, зокрема з метою з’ясування особистих і професійних якостей кандидата, його обізнаності щодо завдань Ради та Державного бюро розслідувань, обговорювати з кандидатом результати проходження ним попередніх етапів конкурсу.

11. За результатами написання есе та проведення співбесіди конкурсною комісією формується рейтинговий список кандидатів, який оприлюднюється на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань не пізніше двох робочих днів із дня завершення етапу проведення співбесіди.

Перші 15 кандидатів з рейтингового списку включаються конкурсною комісією до переліку осіб, рекомендованих до складу Ради, який подається на затвердження Директору Державного бюро розслідувань.

12. Затверджений Директором Державного бюро розслідувань персональний склад Ради оприлюднюється на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань.

13. Відомості про дату, час і місце проведення кожного з етапів конкурсу оприлюднюються на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань не пізніше ніж за два дні до проведення відповідного етапу конкурсу.

14. Проведення всіх етапів конкурсу фіксується за допомогою технічних засобів відео- та аудіозапису, а за наявності технічної можливості ведеться онлайн-трансляція.

15. Особа, яка відмовилася від проходження будь-якого етапу конкурсу або не з’явилася у визначені дату, час та місце проведення конкурсу, не допускається конкурсною комісією до подальшої участі у конкурсі.

16. У разі порушення особою, яка бере участь у конкурсі, умов його проведення конкурсною комісією може бути прийнято рішення про припинення участі особи у конкурсі.

17. Особа, яка подала для участі у конкурсі заяву та інші документи в електронному вигляді, для їх підтвердження повинна пред’явити у визначений для прийому документів строк членам конкурсної комісії оригінали поданих документів. У разі непред’явлення відповідних документів особа до подальшої участі у конкурсі не допускається.

18. Документи, подані кандидатами для участі в конкурсі, а також документи про проходження ними етапів конкурсу зберігаються Державним бюро розслідувань протягом двох років.

19. Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії забезпечується Державним бюро розслідувань.