30 грудня відбудеться перше засідання РГК при ДБР

29/12/2020

За зверненням Директора Державного бюро розслідувань 30 грудня 2020 року о 12:00 запрошуємо членів Ради громадського контролю на перше засідання.

Захід транслюватиметься в прямому ефірі на офіційному YouTube-каналі Державного бюро розслідувань.

Згідно з Положенням про Раду громадського контролю при Державному бюро рослідувань на засіданні членам РГК при ДБР до розгляду пропонується наступне:
1. обрання голови з числа членів Ради;
2. обрання заступника голови з числа членів РГК;
3. за пропозицією Голови обрання секретаря з числа членів Ради;
4. різне.

Голова Ради:
• організовує діяльність Ради та затверджує за її рішенням Регламент Ради;
• скликає засідання Ради, організовує їх підготовку і проведення, формує попередній порядок денний засідань Ради, головує під час їх проведення;
• представляє Раду у відносинах з Державним бюро розслідувань, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації;
• підписує протоколи засідань Ради та інші документи від імені Ради.

Заступник голови Ради виконує обов’язки головуючого на засіданні Ради та підписує протокол у разі відсутності голови Ради.

Секретар Ради:
• забезпечує інформування членів Ради про час і місце проведення засідання Ради та попередній його порядок денний;
• узагальнює пропозиції членів Ради для включення до порядку денного та передає погоджений головою Ради проєкт порядку денного засідання Ради для оприлюднення на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань;
• веде протокол засідань Ради;
• інформує членів Ради про результати виконання прийнятих на засіданні рішень;
• готує документи до засідання Ради та документи, необхідні для виконання її рішень;
• готує проєкт щорічного звіту про діяльність Ради, подає його на затвердження Ради та вживає заходів для забезпечення його оприлюднення на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань.

Члени Ради зобов’язані:
• брати участь у засіданнях Ради та підготовці матеріалів до них;
• забезпечувати виконання покладених на них обов’язків;
• своєчасно інформувати про причини відсутності на засіданні Ради.