Рада громадського контролю

Рада громадського контролю – це колегіальний консультативно-дорадчий орган, що утворюється для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань.

Положення про Раду громадського контролю було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1086.

Завдання РГК:

 1. забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань;
 2. сприяння взаємодії Державного бюро розслідувань з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;
 3. сприяння врахуванню Державним бюро розслідувань громадської думки під час виконання зазначеним Бюро покладених на нього завдань.

Рада громадського контролю

 1. заслуховує інформацію про діяльність Державного бюро розслідувань, проводить аналіз стану виконання завдань і заходів, у тому числі визначених стратегічною програмою діяльності Державного бюро розслідувань, та подає пропозиції щодо їх виконання;
 2. розглядає звіти Державного бюро розслідувань і затверджує свій висновок щодо них протягом десяти днів з дня їх подання;
 3. готує та подає Державному бюро розслідувань пропозиції щодо організації та проведення консультацій з громадськістю, бере участь у таких консультаціях;
 4. здійснює громадський контроль за врахуванням Державним бюро розслідувань пропозицій і зауважень громадськості щодо його діяльності, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, дотриманням прав і свобод людини і громадянина, доступу до публічної інформації, яка перебуває в його володінні, а також дотриманням законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії корупції;
 5. збирає, узагальнює та подає Державному бюро розслідувань інформацію стосовно пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо необхідності вирішення питань, пов’язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;
 6. бере участь у парламентських слуханнях на тему діяльності Державного бюро розслідувань, виконання покладених на нього завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і громадянина;
 7. обирає із свого складу трьох представників до складу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань з подальшим внесенням Директорові Державного бюро розслідувань подання щодо обраних осіб з метою їх включення до складу комісії.

21 лютого 2018 року було оголошено конкурс з формування Ради громадського контролю.

107 громадських об’єднань подали документи для участі в установчих зборах, з них допущено – 99. 8 організацій подали не повний пакет документів або документи, які не відповідають вимогам відповідно до «Порядку формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань».

Перелік всіх громадських об’єднань, які подали документи для участі в конкурсі з формування Ради громадського контролю

30 березня відбулись установчі збори, під час яких делегати шляхом рейтингового голосування (заповнення бюлетеню) обрали 15 осіб, які увійдуть до Ради громадського контролю.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба наказом №54 від 26 квітня відповідно до законодавства затвердив склад Ради громадського контролю:

 1. Апасов Василь Олександрович
 2. Болдін Максим Якович
 3. Вольвак Олександр Миколайович
 4. Дмитрусь Ростислав Миронович
 5. Іванов Сергій Володимирович
 6. Колесник Ганна Миколаївна
 7. Колесников Денис Вікторович
 8. Корінна Надія Миколаївна
 9. Кувіта Катерина Юріївна
 10. Мамченко Наталя Сергіївна
 11. Марчук Максим Едуардович
 12. Попович Ростислав Ігорович
 13. Проценко Ігор Олексійович
 14. Романенко Ярослав Михайлович
 15. Свирид Анатолій Олексійович

Положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1086

1. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань
(далі — Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що утворюється відповідно до Закону України “Про Державне бюро розслідувань” для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

Порядок формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. № 1086

1. Цей Порядок визначає процедуру формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі — Рада).

Новини Ради громадського контролю

20/09/2018

25 вересня відбудеться засідання Ради громадського контролю

У вівторок, 25 вересня о 15:00 за адресою вул. С.Петлюри 15, відбудеться засідання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Члени РГК планують розглянути три питання: