Порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (із змінами)

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (далі – Конкурс), крім посад Директора Державного бюро розслідувань, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Державного бюро розслідувань та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, принципи та умови відбору для призначення на посади в Державному бюро розслідувань (далі – ДБР), внесення суб’єкту призначення за результатами Конкурсу подання про призначення кандидата на посаду в ДБР.

1.2. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про Державне бюро розслідувань» (далі – Закон) та з урахуванням вимог Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 743 (далі – Положення).

1.3. Конкурс проводить конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посад працівників ДБР (далі – Конкурсна комісія), яка утворюється відповідно до Типового положення про конкурсну комісію, затвердженого Директором ДБР, з дотриманням вимог Конституції України та законодавства України.

1.4. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:

верховенства права;

забезпечення рівного доступу;

політичної неупередженості;

законності;

довіри суспільства;

недискримінації;

прозорості;

доброчесності;

надійності та відповідності методів тестування;

узгодженості застосування методів тестування;

ефективного і справедливого процесу відбору.

1.5. Конкурс на зайняття посад в ДБР, пов’язаних зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності та державною таємницею, проводиться з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

Конкурс на вищі посади осіб рядового і начальницького складу ДБР у порядку просування по службі (далі – Конкурс у порядку просування по службі) проводиться з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком та Положенням.

Відповідно до пункту 64 Положення посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище спеціальне звання, а за умови рівних спеціальних звань – більший розмір посадового окладу. У разі коли за керівною посадою передбачено нижче спеціальне звання, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є керівною, вищою вважається керівна посада.

1.6. Організаційне забезпечення діяльності щодо підготовки та проведення Конкурсу здійснює ДБР.

 

2. Етапи проведення конкурсу

 

Конкурс складається з таких етапів:

прийняття рішення про оголошення Конкурсу;

оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу;

прийняття та розгляд документів від кандидатів;

кваліфікаційний іспит;

психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа;

співбесіда;

визначення переможців та оприлюднення результатів Конкурсу.

 

3. Прийняття рішення про оголошення Конкурсу

 

3.1. Рішення про оголошення Конкурсу на зайняття посад у ДБР приймає Директор ДБР.

Рішення щодо оголошення Конкурсу приймається на підставі подання керівника самостійного структурного підрозділу (директора територіального управління), погодженого керівником кадрового підрозділу та першим заступником чи заступником Директора ДБР відповідно до розподілу повноважень, або з власної ініціативи Директора ДБР, у разі наявності вакантної посади (посад) або необхідності заміщення основного працівника на час перебування його у відпустці по догляду за дитиною.

3.2. У разі прийняття рішення про оголошення Конкурсу видається відповідний наказ ДБР та одночасно затверджуються кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності на посаду (далі – кваліфікаційні вимоги), якщо вони не були затверджені раніше.

Проєкт кваліфікаційних вимог готується керівником самостійного структурного підрозділу (керівником територіального управління), конкурс на зайняття вакантної посади у який оголошується, та погоджується кадровим підрозділом центрального апарату ДБР, першим заступником чи заступником Директора ДБР відповідно до розподілу повноважень.

У разі оголошення Конкурсу на зайняття вакантної посади керівника самостійного структурного підрозділу центрального апарату, директора територіального управління та заступників  директора територіального управління проєкт кваліфікаційних вимог готується кадровим підрозділом центрального апарату ДБР та погоджується першим заступником чи заступником Директора ДБР відповідно до розподілу повноважень.

Проєкт кваліфікаційних вимог на зайняття вакантної посади першого заступника, заступників Директора ДБР визначається Директором ДБР.

 

4. Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу

 

4.1. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється шляхом розміщення оголошення на офіційному вебсайті ДБР.

4.2. Оголошення про проведення Конкурсу має містити:

найменування посади, кваліфікаційні вимоги;

порядок та строки подання документів для участі в Конкурсі;

перелік документів;

умови проведення Конкурсу;

адресу місцезнаходження, електронну адресу Конкурсної комісії, яка здійснює прийом документів, іншу необхідну інформація.

Прийом документів розпочинається після оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу та завершується у строк, визначений відповідним наказом ДБР. Строк подання документів для участі в Конкурсі не може становити менше 7 днів (не менше 3 днів для участі в Конкурсі у порядку просування по службі).

Директор ДБР може прийняти рішення щодо продовження строку прийому документів для участі в Конкурсі. Відповідна інформація (оголошення) публікується на офіційному вебсайті ДБР.

З метою поширення інформації про вакансію така інформація може бути додатково оприлюднена на інших вебсайтах, розміщення на яких не є обов’язковим.

 

5. Прийняття та розгляд документів

 

5.1. Особа, яка бажає взяти участь у Конкурсі, особисто (або в інший спосіб, визначений Конкурсною комісією) подає до Конкурсної комісії документи.

5.2. Конкурсна комісія визначає необхідні документи для участі в Конкурсі з наступного переліку:

1. заява про участь у Конкурсі, яка подається у друкованому вигляді, підписана власноруч, за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку;

2. резюме у якому зазначається (у хронологічному порядку):

прізвище, ім’я, по батькові (попередні прізвища, ім’я, по батькові, дата та місце реєстрації їх зміни, орган, який провів відповідну реєстрацію (за наявності); у разі неодноразових змін прізвища, ім’я, або по батькові вказати всі випадки в хронологічному порядку);

дата та місце народження;

адреса для направлення поштової кореспонденції (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);

адреса за місцем фактичного проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);

адреса реєстрації місця проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);

адреса електронної поштової скриньки;

номери контактних телефонів (мобільний тощо);

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

рік набуття громадянства України та/або громадянства (підданства) іншої держави;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (якщо в установленому порядку особа відмовилася від прийняття реєстраційного номера, зазначається дата відмови та її причини);

відомості про отримання відповідного ступеня вищої освіти (назва навчального закладу, серія, номер, дата видачі документу про освіту), інші відомості про отриману освіту;

трудова діяльність із зазначенням дати прийому та звільнення;

інші знання, вміння, навички тощо;

сімейний стан (у разі якщо особа перебуває (перебувала) в шлюбі – зазначається прізвище, ім’я та по батькові  чоловіка/дружини як дошлюбне, так і прізвище після одруження).

3. копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання;

4. копії документів про освіту (дипломи та додатки до них), вчені звання та наукові ступені;

5. копія трудової книжки, копія послужного списку (за наявності);

6. копія реєстраційної картки платника податків;

7. довідка уповноваженого органа про відсутність (наявність) судимості (видана станом не раніше ніж за 10 днів до дня оголошення Конкурсу);

8. копія довідки про допуск до державної таємниці (за наявності);

9. документи медичних установ установленої форми про проходження психіатричного (за формою №122-2/о) та наркологічного оглядів (за формою 140/о);

10. копія військового квитка подається військовослужбовцями або військовозобов’язаними у вигляді копій всіх заповнених сторінок відповідного квитка. У разі відсутності у військовослужбовця або військовозобов’язаного військового квитка допускається подання ним копії документа, який його замінює;

11. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про Конкурс (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

12. повідомлення особи, яка претендує на зайняття посади у ДБР, про обмеження, передбачені пунктом 3 частини 1 статті 15 Закону, та про працюючих у ДБР близьких до неї осіб (згідно з вимогами частини 1 статті 27 Закону України «Про запобігання корупції») за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку;

13. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади» за формою, визначеною у додатку 3 до цього Порядку або копію довідки про результати перевірки;

14. письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації з метою оцінки готовності до роботи згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних», за формою, визначеною у додатку 4 до цього Порядку (згода заповнюється при подачі документів до Конкурсної комісії);

15. фотокартка розміром 4x6 см;

16. заповнені особова картка за формою, визначеною у додатку 5 до цього Порядку (для участі у Конкурсі на посаду державного службовця), або особовий листок з обліку кадрів за формою, визначеною у додатку 6 до цього Порядку (для участі у Конкурсі на посаду особи рядового і начальницького складу);

17. самостійно проведений розрахунок стажу професійної діяльності особи у відповідній сфері та/або на керівних посадах за формою, визначеною у додатках 7-8 до цього Порядку;

18. письмова згода на проходження тестування з фізичної підготовки за формою, визначеною у додатку 9 до цього Порядку (для осіб, які подають документи для участі в Конкурсі на посади до спеціальних підрозділів ДБР);

19. автобіографію за формою, визначеною у додатку 10 до цього Порядку;

20. іншу інформацію для підтвердження відповідності вимогам Конкурсу (у разі проведення Конкурсу на посади, пов’язані зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності та державною таємницею);

21. копія сертифіката, який підтверджує рівень знання іноземної мови (при визначенні спеціальної вимоги кваліфікаційними вимогами);

22. цифровий носій інформації зі сканованими копіями поданих документів. На цифровому носії створюється папка з назвою відповідно до прізвища, ініціалів і року народження особи, яка подає ці документи (зразок: «Шевченко І.І. 1977»). У папці мають міститися скановані копії всіх документів, які подаються особою для участі у Конкурсі, кожен документ повинен бути збережений окремим файлом у форматі PDF. Назва файла документа повинна містити прізвище, ініціали й рік народження особи, яка його подає, а також повне найменування документа (зразок: «Шевченко І.І. 1977. Копія паспорта громадянина України»). Особова картка або особовий листок з обліку кадрів зберігається у файлі формату Microsoft Office (DOC, DOCX), з якого було роздруковано її паперову форму. Скановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації;

23. копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою.

5.3. Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, інформацію про наукові публікації тощо).

5.4. Документи складаються державною мовою України. Документи, зокрема їх копії, подаються (заповнюються) особою, яка звертається із заявою та повинні бути доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію незалежно від її змісту, посвідчені підписом кандидата на кожній сторінці, крім документів, які засвідчуються в іншому установленому порядку, а також містити дату складення документа.

5.5. Особи, які є працівниками центрального апарату ДБР та бажають взяти участь у Конкурсі, подають лише заяву про участь у Конкурсі, резюме та копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою. Особи, які є працівниками територіальних управлінь ДБР та бажають взяти участь у Конкурсі, подають: заяву про участь у Конкурсі; резюме; копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені; копію трудової книжки, копію послужного списку (за наявності); самостійно проведений розрахунок стажу професійної діяльності у відповідній сфері та/або на керівних посадах; копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою.

Особи, які виявили бажання прийняти участь у Конкурсі на декілька вакантних посад, подають до відповідної Конкурсної комісії один пакет документів на Конкурс та заяви на кожну вакантну посаду.

5.6. За достовірність поданих до Конкурсної комісії документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає. Інформація, яка міститься в документах (матеріалах), що подаються особою для участі у конкурсі, має бути актуальною на момент їх направлення до Конкурсної комісії. Дата заповнення документів повинна відповідати строку, встановленому для подання документів (не раніше дати оголошення конкурсу та не пізніше дати завершення прийому документів).

5.7. Особа має право відкликати подану заяву або припинити участь у Конкурсі на будь-якому етапі.

5.8. Документи, подані кандидатами для участі в Конкурсі, поверненню не підлягають.

5.9. Конкурсна комісія перевіряє подані документи на відповідність визначеним вимогам.

Стаж професійної діяльності у відповідній сфері та стаж роботи на керівних посадах обраховується Конкурсною комісією на момент оголошення конкурсу.

5.10. У разі якщо з отриманих документів неможливо визначити на яку саме посаду претендує особа або вказана посада не передбачена штатним розписом ДБР, такі документи не розглядаються та поверненню не підлягають.

5.11. За результатами перевірки документів на відповідність визначеним вимогам Конкурсна комісія розміщує на офіційному вебсайті ДБР інформацію про загальну кількість поданих документів та кількість конкурсантів, допущених до складання кваліфікаційного іспиту.

 

6. Кваліфікаційний іспит

 

6.1. Кваліфікаційний іспит (тестування) може складатися з таких етапів:

тестування на знання законодавства України;

тестування на знання законодавства у формі співбесіди;

розв’язання ситуаційних завдань;

виконання практичних завдань (письмовий іспит);

тестування на володіння спеціальними знаннями та навичками;

тестування з фізичної підготовки.

6.2. Кандидати, які за результатами одного з етапів кваліфікаційного іспиту не набрали визначеної Конкурсною комісією кількості прохідних балів, вважаються такими, що не пройшли Конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу Конкурсу.

Проведення повторного тестування не допускається, крім випадків, коли тестування було перервано або не відбулося з технічних причин, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами Конкурсної комісії.

Про допущення/недопущення кандидатів до наступного етапу Конкурсу Конкурсною комісією приймається рішення, яке може бути опубліковане на офіційному вебсайті ДБР.

Під час складання будь-якого етапу кваліфікаційного іспиту кандидатам забороняється спілкуватися між собою, користуватися будь-якими джерелами інформації, мобільними телефонами, іншими пристроями та аксесуарами до них, виходити з приміщення.

У разі виявлення членами Конкурсної комісії факту використання кандидатом недозволених джерел інформації, складається акт. Такий кандидат вважається таким, що припинив участь у Конкурсі достроково та до наступного етапу кваліфікаційного іспиту/Конкурсу не допускається, про що приймається відповідне рішення Конкурсною комісією.

Перед проходженням етапу кваліфікаційного іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

6.3. Склад кваліфікаційного іспиту (тестування) визначається рішенням Конкурсної комісії.

Порядок проходження кваліфікаційного іспиту та прохідні бали за результатами кожного етапу встановлюється Конкурсною комісією з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком. Перелік тестових питань, ситуаційних та практичних завдань затверджуються наказом ДБР.

Конкурсна комісія для перевірки досвіду та навичок у відповідних галузях знань може залучати спеціалістів та експертів (за їх згодою).

6.3.1. Тестування на знання законодавства України передбачає надання кандидатами відповідей на тестові питання щодо знання законодавства України.

Тестування на знання законодавства передбачає надання кандидатами відповідей на блок тестових завдань.

6.3.2. Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності компетентностей та професійних знань кандидата встановленим вимогам.

Ситуаційні завдання для кандидатів розробляються з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата, визначених кваліфікаційними вимогами.

6.3.3. Виконання практичних завдань проводиться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидата складати процесуальні та інші документи відповідно до вимог процесуального законодавства (іншого законодавства відповідно до специфіки посади), знання назв і змісту нормативно-правових актів, вірне розуміння змісту правових норм, вміння проводити змістовний, логічний та послідовний аналіз правових норм, здатність робити висновки, наявності досвіду та практичних навичок у певних галузях знань.

Конкурсна комісія розробляє практичні завдання у декількох варіантах.

Час виконання практичного завдання визначається Конкурсною комісією.

Проєкти документів, складені кандидатом, мають відповідати вимогам діючого законодавства України та містити правове обґрунтування.

6.3.4. Тестування на володіння спеціальними знаннями та навичками проводиться у формі співбесіди, виконання практичного завдання.

Перевірка володіння іноземною мовою кандидатів може проводитись у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби.

6.3.5. Кваліфікаційне тестування з фізичної підготовки є обов’язковим при проходженні конкурсу кандидатами на зайняття посад у спеціальних підрозділах ДБР та проводиться відповідно до Положення про проведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення Державного бюро розслідувань.

Ненадання письмової згоди на проходження тестування з фізичної підготовки та/або неуспішне проходження такого тестування є підставою для відмови у призначенні переможця Конкурсу на відповідну посаду.

Кандидати на зайняття посад у спеціальних підрозділах ДБР, які успішно склали теоретичну частину кваліфікаційного іспиту, перед проходженням тестування з фізичної підготовки направляються на проходження військово-лікарської комісії. Кандидати, які успішно пройшли військово-лікарську комісію, допускаються до проходження тестування з фізичної підготовки.

6.4. Кандидат на зайняття посади в ДБР, який успішно склав кваліфікаційний іспит, проходить психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводиться відповідно до вимог статті 26 Закону та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Доцільність проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа з кандидатом, який є працівником ДБР, визначає Директор ДБР (або особа, яка виконує його повноваження) з урахуванням вимог законодавства.

Про дату, місце і час проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа кандидату повідомляється додатково.

Відмова кандидата на зайняття посади в Державному бюро розслідувань від участі в психофізіологічному дослідженні із застосуванням поліграфа є підставою для відмови в розгляді його кандидатури.

За результатами психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа до Конкурсної комісії скеровуються рекомендації виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки про кандидата.

 

7. Проведення співбесіди та визначення її результатів

7.1. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата встановленим вимогам, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу.

7.2. До співбесіди допускаються кандидати, які успішно пройшли етапи кваліфікаційного іспиту.

7.3. Інформація про місце проведення, а також затверджений графік проведення співбесід з кандидатами із зазначенням дати та часу може бути оприлюднена на офіційному вебсайті ДБР.

7.4. Співбесіду проводить Конкурсна комісія, а також особи, які залучені до її роботи (експерти, спеціалісти, інші працівники ДБР, які володіють спеціальними професійними знаннями). За рішенням Конкурсної комісії, проведення співбесіди може фіксуватися за допомогою відео- та/або аудіотехнічних засобів, про що кандидат обов’язково інформується до початку її проведення.

 

8. Визначення результатів Конкурсу

 

8.1. Конкурсна комісія обирає переможця на кожну окрему посаду шляхом відкритого голосування. Переможцем Конкурсу вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Конкурсна комісія може визначити другу та третю особу з числа кандидатів, що брали участь у Конкурсі на відповідну посаду та можуть бути призначені на цю посаду протягом року у разі непризначення на посаду переможця Конкурсу або його звільнення (переведення) після призначення. В такому випадку друга, третя особа почергово вважаються переможцями конкурсу на відповідну посаду.

8.2. За результатами проведення Конкурсу Конкурсна комісія може прийняти наступні рішення:

про визначення переможця Конкурсу;

про відсутність переможця Конкурсу;

про відсутність визначених Конкурсною комісією кандидатур.

8.3. При проведенні голосування про визначення переможця кожен член Конкурсної комісії голосує, виходячи виключно з власної оцінки кандидата, яка складена за результатами проведеної співбесіди, незалежно від думки інших членів Конкурсної комісії.

У разі набрання кандидатами рівної кількості голосів переможець Конкурсу визначається Конкурсною комісією після додаткового обговорення інформації та відомостей про кандидатів. У разі набрання кандидатами рівної кількості голосів після додаткового обговорення, вирішальним є голос Голови Конкурсної комісії.

8.4. Рішення Конкурсної комісії про визначення переможця Конкурсу фіксується у протоколі засідання Конкурсної комісії, який може бути оприлюднений на офіційному вебсайті ДБР.

8.5. Конкурсна комісія за результатами Конкурсу вносить суб’єкту призначення подання стосовно переможця Конкурсу, другої та третьої особи з числа кандидатів, що брали участь у Конкурсі на відповідну посаду та можуть бути призначені на цю посаду протягом року у разі непризначення на посаду переможця Конкурсу або його звільнення (переведення) після призначення.

 

9. Особливості проведення конкурсу на посади,

пов’язані зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності

та державною таємницею

 

9.1. Конкурс на посади в ДБР, пов’язані зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності та державною таємницею проводиться відповідно до процедури, визначеної цим Порядком, окремою Конкурсною комісією, яка формується відповідно до Типового положення про Конкурсну комісію, затвердженого ДБР з урахуванням таких особливостей:

в оголошенні про проведення Конкурсу зазначаються лише узагальнені найменування посади (без зазначення структурного підрозділу) та посадові обов’язки (без деталізації), відомості щодо критеріїв та вимог до професійної компетентності кандидата;

Конкурсна комісія формується з числа осіб, які мають допуск до державної таємниці;

протоколи засідання Конкурсної комісії конкурсу не оприлюднюються;

інформація про переможця не оприлюднюється.

9.2. Кандидати на посади осіб рядового і начальницького складу (крім кандидатів на посади у спеціальні підрозділи ДБР) після визначення їх Комісією переможцями проходять військово-лікарську комісію з метою з’ясування придатності за станом здоров’я до проходження служби на посадах осіб рядового і начальницького складу.

  У випадку встановлення непридатності переможця (кандидата) Конкурсу за станом здоров’я до проходження служби на посадах рядового і начальницького складу та у разі відсутності другої та третьої особи з числа кандидатів, що брали участь у Конкурсі на відповідну посаду, Конкурсна комісія скасовує рішення щодо визначення переможця на відповідну посаду та приймає рішення про відсутність переможця Конкурсу на цю посаду.

10. Особливості проведення Конкурсу

у порядку просування по службі

 

10.1. Конкурс у порядку просування по службі проводиться серед осіб рядового і начальницького складу ДБР відповідно до процедури, визначеної цим Порядком, Конкурсною комісією, яка формується відповідно до Типового положення про Конкурсну комісію, затвердженого наказом ДБР, з урахуванням таких особливостей:

інформація про проведення Конкурсу направляється керівникам самостійних структурних підрозділів центрального апарату (директорам територіальних управлінь) ДБР  для обов’язкового доведення до відома підлеглих осіб рядового і начальницького складу ДБР (у тому числі з можливістю використання засобів телекомунікаційного зв’язку);

протоколи засідання Конкурсної комісії не оприлюднюються;

інформація про переможців не оприлюднюється.

10.2. Для участі в Конкурсі у порядку просування по службі окрім документів, визначених пунктом 5.5 Порядку, подається службова характеристика, складена відповідно до пункту 73 Положення.

10.3. Конкурсна комісія за результатами Конкурсу у порядку просування по службі вносить суб’єкту призначення подання щодо переможця Конкурсу у порядку просування по службі для погодження та призначення на відповідну посаду.

10.4. У разі відсутності кандидатів  з числа осіб рядового і начальницького складу ДБР, які бажають взяти участь у Конкурсі у порядку просування по службі, або у разі прийняття Конкурсною комісією за результатами проведеного Конкурсу у порядку просування по службі рішення про відсутність переможця Конкурсу оголошується Конкурс в загальному порядку без урахування особливостей, визначених цим розділом.

 

11. Перехідні положення

 

11.1. Конкурси, які тривають на час затвердження цього Порядку, завершуються відповідно до попередньої редакції Порядку.

 

Додаток 1 14.08 КБ
Додаток 2 14.08 КБ
Додаток 3 34.5 КБ
Додаток 4 39.5 КБ
Додаток 5 58.5 КБ
Додаток 6 20.54 КБ
Додаток 8 14.58 КБ
Додаток 9 15.56 КБ
Додаток 10 33.5 КБ