Нормативно-правові акти

Закон України «Про Державне бюро розслідувань»

Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова від 20 грудня 2017 р. № 1086 «Питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань»

Постанова від 11 травня 2017 р. № 449 «Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань»

Постанова від 20 квітня 2016 р. № 306  «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»

Постанова від 14 серпня 2019 р. № 720  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306»

Постанова від 21 серпня 2019 р. №799 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу»

Постанова від 21 серпня 2019 р. № 767 «Деякі питання оплати праці працівників Державного бюро розслідувань»

Постанова від 21 серпня 2019 р. № 826 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179»

Розпорядження від 3 квітня 2019 р. № 261-р «Про передачу нерухомого майна у м. Києві до сфери управління Державного бюро розслідувань»

Постанова від 27 травня 2020 р. № 564 «Питання присвоєння спеціальних звань рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і класними чинами»

Постанова від 5 серпня 2020 р. № 743 «Про затвердження Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань»

 

Нормативно-правові акти Бюро

Регламент реалізації повноважень Директором Державного бюро розслідувань 

Про затвердження Порядку складення Присяги осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань

Про затвердження Порядку проведення стажування в Державному бюро розслідувань працівників, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю

Про затвердження Положення про проведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення Державного бюро розслідувань

Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ осіб рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань

Типове положення про конкурсну комісію Державного бюро розслідувань

Порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (із змінами)

Про затвердження Правил пожежної безпеки у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних управліннях

Про затвердження Порядку проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації) особами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань

Про затвердження Інструкцій про порядок проведення службових розслідувань стосовно працівників Державного бюро розслідувань

Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань стосовно працівників Державного бюро розслідувань

Правила організації пропускного режиму на території Державного бюро розслідувань

Про затвердження Переліку посад у центральному апараті Державного бюро розлідувань, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посадами

Про затвердження Переліку посад у територіальних управліннях Державного бюро розлідувань, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посадами

Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та організації особистого прийому громадян у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних органах

Інструкція про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерпол

Про затвердження складу тендерного комітету Державного бюро розслідувань

Про затвердження змін до наказу Державного бюро розслідувань від 18 березня 2020 року № 92 "Про затвердження складу тендерного комітету Державного бюро розслідувань" (зі змінами)

Про затвердження Положення про тендерний комітет Державного бюро розслідувань

Про затвердження Положення про уповноважену особу Державного бюро розслідувань, відповідальну за організацію та проведення закупівель

Про визначення уповноважених осіб Державного бюро розслідувань, відповідальних за організацію та здійснення закупівель

Положення про заохочення в Державному бюро розслідувань

Положення про відомчі нагороди Державного бюро розслідувань

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у центральному апараті та територіальних управліннях Державного бюро розслідувань

Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію у центральному апараті та територіальних управліннях Державного бюро розслідувань

Про затвердження Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Державному бюро розслідувань

Про затвердження Інструкції про порядок ведення договірної роботи у Державному бюро розслідувань

Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Державному бюро розслідувань

Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації у Державному бюро розслідувань та його територіальних управліннях

Про затвердження Інструкції з організації обліку, руху та зберігання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань 

Про затвердження структури центрального апарату Державного бюро розслідувань

Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів Державного бюро розслідувань під час проведення претензійно-позовної роботи

Про затвердження Положення про службове посвідчення працівника Державного бюро розслідувань та зразку такого посвідчення

Про затвердження Порядку організації бухгалтерського обліку в Державному бюро розслідувань

Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у центральному апараті Державного бюро розслідувань

Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань

Про затвердження Інструкції про особливості службових відряджень працівників центрального апарату та територіальних управлінь Державного бюро розслідувань у межах України

Про затвердження Інструкції про механізм реалізації та застосування норм законодавства щодо грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, порядок та умови його виплати

Про затвердження Інструкції про механізм реалізації та застосування законодавства щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам Державного бюро розслідувань, порядок та умови її виплати

Про затвердження Інструкції про механізм реалізації та застосування законодавства щодо надання грошової допомоги та матеріальної допомоги для оздоровлення працівникам Державного бюро розслідувань, порядок та умови її виплати

Про затвердження Інструкції про механізм реалізації норм законодавства щодо встановлення стимулюючих та інших виплат, доплат, надбавок працівникам Державного бюро розслідувань, порядок та умови їх виплати

Про внесення змін до Положення про преміювання працівників центрального апарату Державного бюро розслідувань

Про внесення змін до наказу Державного бюро розслідувань від 12 серпня 2019 року № 187 "Про створення Комісії з оцінки корупційних ризиків у Державному бюро розслідувань та її персонального складу" (зі змінами)

Про внесення змін до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у центральному апараті та територіальних управліннях Державного бюро розслідувань

Про затвердження Інструкції про протокольне та організаційне забезпечення заходів міжнародного характеру в Державному бюро розслідувань