Нормативно-правові акти

Закон України «Про Державне бюро розслідувань»

Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова від 20 грудня 2017 р. № 1086 «Питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань»

Постанова від 11 травня 2017 р. № 449 «Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань»

Постанова від 20 квітня 2016 р. № 306  «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»

Постанова від 14 серпня 2019 р. № 720  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306»

Постанова від 21 серпня 2019 р. №799 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу»

Постанова від 21 серпня 2019 р. № 767 «Деякі питання оплати праці працівників Державного бюро розслідувань»

Постанова від 21 серпня 2019 р. № 826 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179»

Розпорядження від 3 квітня 2019 р. № 261-р «Про передачу нерухомого майна у м. Києві до сфери управління Державного бюро розслідувань»

Постанова від 15 січня 2020 р. № 13 «Питання присвоєння спеціальних звань начальницького складу та співвідношення між військовими (спеціальними) званнями, класними чинами та спеціальними званнями Державного бюро розслідувань»

 

Нормативно-правові акти Бюро

Регламент реалізації повноважень Директором Державного бюро розслідувань 

Про затвердження Порядку складення Присяги осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань

Про затвердження Переліку посад у центральному апараті та територіальних органах Державного бюро розслідувань, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посадами

Про затвердження Порядку проведення стажування в Державному бюро розслідувань працівників, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю

Про затвердження Положення про проведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення Державного бюро розслідувань

Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ осіб рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань

Типове положення про конкурсну комісію Державного бюро розслідувань

Порядок проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань

Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та організації особистого прийому громадян у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних органах

Про затвердження Правил пожежної безпеки у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних управліннях

Про затвердження Порядку проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації) особами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань

Про затвердження Інструкцій про порядок проведення службових розслідувань стосовно працівників Державного бюро розслідувань

Правила організації пропускного режиму на території Державного бюро розслідувань