Нормативно-правові акти

Закон України «Про Державне бюро розслідувань»

Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Постанова від 20 грудня 2017 р. № 1086 «Питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань»

Постанова від 20 грудня 2017 р. № 1069 «Про затвердження Типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань»

Постанова від 11 травня 2017 р. № 449 «Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань»

Постанова від 20 квітня 2016 р. № 306  «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями»

Постанова від 14 серпня 2019 р. № 720  «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306»

Постанова від 21 серпня 2019 р. №799 «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу»

Постанова від 21 серпня 2019 р. № 767 «Деякі питання оплати праці працівників Державного бюро розслідувань»

Постанова від 21 серпня 2019 р. № 826 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179»

Розпорядження від 3 квітня 2019 р. №261-р «Про передачу нерухомого майна у м. Києві до сфери управління Державного бюро розслідувань»

 

Укази Президента України

 

 

Нормативно-правові акти Бюро

Регламент реалізації повноважень Директором Державного бюро розслідувань 

Про затвердження Порядку складення Присяги осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань

Про затвердження Переліку посад у центральному апараті та територіальних органах Державного бюро розслідувань, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посадами

Про затвердження Порядку проведення стажування в Державному бюро розслідувань працівників, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю

Про затвердження Положення про проведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення Державного бюро розслідувань

Про затвердження Порядку формування та ведення особових справ осіб рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань

Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та організації особистого прийому громадян у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних органах

Про затвердження Правил пожежної безпеки у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних управліннях

Про затвердження Порядку проходження комплексного медичного огляду (диспансеризації) особами рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань