Оголошення про проведення конкурсу для призначення на посади у центральному апараті Державного бюро розслідувань

03/08/2020

З урахуванням набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» оголошується конкурс на зайняття вакантних посад.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» на службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад Директора Державного бюро розслідувань, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Державного бюро розслідувань та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, здійснюється за результатами відкритих конкурсів, що проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань.

Правові та організаційні засади проведення конкурсу визначені у Порядку проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, з урахуванням особливостей проведення конкурсу на посади, пов’язані зі здійсненням оперативно-розшукової діяльності та державною таємницею.

Кваліфікаційні вимоги для зайняття посад у центральному апараті Державного бюро розслідувань затверджено наказом Державного бюро розслідувань.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;

4) не пройшла спеціальну перевірку.

Статтею 16 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» визначено, що особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять обов’язкове стажування в Державному бюро розслідувань строком від шести місяців до одного року.

Кандидати на посади осіб начальницького складу в спеціальний підрозділ ДБР направляються на військово-лікарську комісію з метою визначення придатності за станом здоров’я до проходження служби на посадах осіб рядового і начальницького складу та у разі успішного проходження військово-лікарської комісії проходять тестування з фізичної підготовки.

Положення про проведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціального призначення Державного бюро розслідувань.

 

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД

у центральному апараті Державного бюро розслідувань, на зайняття яких оголошується конкурс:

 1. заступник керівника Управління спеціальних операцій Головного оперативного управління – 1 посада;
 2. старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління спеціальних операцій Головного оперативного управління –  4 посади;
 3. старший оперуповноважений Управління спеціальних операцій Головного оперативного управління –  6 посад;
 4. оперуповноважений Управління спеціальних операцій Головного оперативного управління –  7 посад.

 

Перелік документів для участі в конкурсі

 та строки проведення конкурсу:

Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9 год. 00 хв. 04 серпня 2020 року до 18 год. 00 хв. 17 серпня 2020 року включно.

Документи можна надсилати виключно поштою (рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу:  вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ, 01032. Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): «Конкурсна комісія № 10 (центральний апарат УСО)». Контакти робочої групи Конкурсної комісії: (093) 311 0086, електронна адреса:  m0933110086@gmail.com.

У зв’язку із запровадженням карантину на всій території України, документи особисто не приймаються.

 

Відповідно до Порядку проведення відкритого конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (далі – Порядок) Конкурсною комісією № 10 з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (далі – Конкурсна комісія № 10) було визначено, що особи, які бажають взяти участь у конкурсі, поштовим відправленням з описом вкладення подають до Конкурсної комісії № 10 наступні документи:

1. заява про участь у конкурсі, яка подається у друкованому вигляді, підписана власноруч, за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку;

2. резюме (у друкованому вигляді), у якому зазначається (у хронологічному порядку):

 • прізвище, ім’я, по батькові (попередні прізвища, ім’я, по батькові, дата та місце реєстрації їх зміни, орган, який провів відповідну реєстрацію (за наявності); у разі неодноразових змін прізвища, ім’я, або по батькові вказати всі випадки в хронологічному порядку);
 • дата та місце народження;
 • адреса для направлення поштової кореспонденції (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);
 • адреса за місцем фактичного проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);
 • адреса реєстрації місця проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), вулиця, номери будинку та квартири (за наявності);
 • адреса електронної поштової скриньки;
 • номери контактних телефонів (мобільний тощо);
 • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • дата набуття (прийняття) громадянства України (у разі якщо громадянство змінювалося, зазначаються дані про попереднє громадянство);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (якщо в установленому порядку особа відмовилася від прийняття реєстраційного номера, зазначається дата відмови та її причини);
 • відомості про отримання відповідного ступеня вищої освіти (назва навчального закладу, серія, номер, дата видачі документу про освіту), інші відомості про отриману освіту;
 • трудова діяльність із зазначенням дати прийому та звільнення, займаної посади, місця роботи (можна у вигляді таблиці);
 • інші знання, вміння, навички, досягнення в спорті тощо.
 • сімейний стан (у разі якщо особа перебуває (перебувала) в шлюбі – зазначається прізвище, ім’я та по батькові  чоловіка/дружини як дошлюбне, так і прізвище після одруження);

3. копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, відомості щодо реєстрації місця проживання;

4. копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

5. копія всіх сторінок послужного списку (за наявності) або витяг з послужного списку (без розшифрування посад якщо послужний список має гриф обмеження доступу). Обов’язково завірений кадровим підрозділом;

6. копія трудової книжки (всі сторінки де є записи);

7. копія реєстраційної картки платника податків;

8. оригінал довідки уповноваженого органу про відсутність (наявність) судимості (видана станом не раніше ніж за 10 днів до дня оголошення конкурсу) У зв’язку із продовженням карантинних обмежень, що запроваджені з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, конкурсною комісією приймається у роздрукованому вигляді електронний варіант (при наданні такого сервісним центром) довідки, отриманої у сервісному центрі МВС;

9. копія довідки про допуск до державної таємниці (за наявності допуску);

10. документи медичних установ установленої форми про проходження психіатричного (за формою №122-2/о) та наркологічного оглядів (за формою 140/о). У полі «Результати огляду» повинно бути зазначено «для роботи в правоохоронних органах не виявлено»;

11. копія військового квитка подається військовослужбовцями або військовозобов’язаними у вигляді копій всіх заповнених сторінок відповідного квитка. У разі відсутності у військовослужбовця або військовозобов’язаного військового квитка допускається подання ним копії документа, який його замінює. Для військовозобов’язаних обв’язково має бути відмітка про постановку на облік (приписка до військового комісаріату);

12. декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції без розшифрування посади на яку претендуєте). Особи, які займають посади, пов’язані з оперативно - розшуковою діяльністю та у сфері охорони державної таємниці, подають декларацію кандидата на посаду на офіційному вебсайті НАЗК без розшифрування посади, на яку претендують та яку займають;

13. повідомлення особи, яка претендує на зайняття посади у ДБР, про обмеження, передбачені пунктом 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», та про працюючих у ДБР близьких до неї осіб (згідно з вимогами частини 1 статті 27 Закону України «Про запобігання корупції») за формою, визначеною у додатку 2 до Порядку;

14. письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади» за формою, визначеною у додатку 3 до Порядку або копію довідки про результати перевірки;

15. письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації з метою оцінки готовності до роботи згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних», за формою, визначеною у додатку 4 до Порядку;

16. одна фотокартка розміром 4x6 см (клеїти фото не треба);

17. заповнений особовий листок з обліку кадрів за формою, визначеною у додатку 6 до Порядку, за необхідності ви можете додавати необхідну кількість рядків у табличках;

18. самостійно проведений розрахунок стажу професійної діяльності особи у відповідній сфері та/або на керівних посадах за формою, визначеною у додатках 7-8 до Порядку;

19. заява про надання письмової згоди на проведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад осіб рядового і начальницького складу підрозділу спеціального призначення Державного бюро розслідувань, за формою, визначеною у додатку 9 до Порядку;

20. іншу інформацію для підтвердження відповідності вимогам конкурсу;

21. цифровий носій інформації зі сканованими копіями поданих документів. На цифровому носії створюється папка з назвою відповідно до прізвища, ініціалів і року народження особи, яка подає ці документи (зразок: «Шевченко І.І. 1977»). У папці мають міститися скановані копії всіх документів, які подаються особою для участі у Конкурсі, кожен документ повинен бути збережений окремим файлом у форматі PDF. Назва файла документа повинна містити прізвище, ініціали й рік народження особи, яка його подає, а також повне найменування документа (зразок: «Шевченко І.І. 1977. Копія паспорта громадянина України»). Особова картка або особовий листок з обліку кадрів, крім підписаних та відсканованих оригіналів, також зберігається у файлі формату Microsoft Office (DOC, DOCX), з якого було роздруковано її паперову форму. Скановані копії документів повинні бути якісно виготовлені, доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації;

Особи, які є працівниками центрального апарату ДБР та бажають взяти участь у Конкурсі, подають лише заяву про участь у Конкурсі та резюме. Особи, які є працівниками територіальних управлінь ДБР та бажають взяти участь у Конкурсі, подають: заяву про участь у Конкурсі; резюме; копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені; копію трудової книжки, копію послужного списку (за наявності); самостійно проведений розрахунок стажу професійної діяльності у відповідній сфері та/або на керівних посадах.

Особи, які виявили бажання прийняти участь у Конкурсі на декілька вакантних посад, подають до відповідної конкурсної комісії один пакет документів на Конкурс та заяви на кожну вакантну посаду, в межах конкурсної комісії.

Особи мають право приймати учать в Конкурсах на вакантні посади до декількох конкурсних комісій.