Оголошення конкурсної комісії № 2 з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань

10/06/2020

На засіданні Конкурсної комісії № 2 з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (далі  за текстом –Конкурсна комісія) її повноважним складом було прийнято рішення про визначення складу та порядку проведення кваліфікаційного іспиту та порядку оцінювання кандидатів при складанні кваліфікаційного іспиту.

Визначено, що кваліфікаційний іспит складається з одного етапу – виконання практичних завдань (письмовий іспит з подальшою усною доповіддю) за екзаменаційними білетами.

Кожен екзаменаційний білет містить 3 блоки питань:

  • 1 блок питань – розв’язання практичних завдань, пов’язаних зі знанням вимог законодавства (Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Закон України «Про Державне бюро розслідувань»), застосування правових норм відповідно до специфіки службової діяльності відповідних оперативних підрозділів;
  • 2 блок питань – виконання практичних завдань, метою яких є перевірка практичних навичок та досвіду у галузі оперативно-розшукової діяльності та Кримінального процесу;
  • 3 блок питань – виконання практичних завдань, щодо визначення спроможності кандидатів складати процесуальні та інші документи відповідно до специфіки посади.

Кваліфікаційний іспит виконується кандидатами письмово на спеціальних аркушах з подальшою усною доповіддю.

Письмові відповіді кандидатів та результати кваліфікаційного іспиту зберігаються у робочій групі Конкурсної комісії № 2.

Визначено наступний порядок оцінювання кандидатів при складанні кваліфікаційного іспиту:

  • кожний блок питань кваліфікаційного іспиту оцінюється по 5-ти бальній системі (від 1 до 5 балів);
  • загальний результат за окремий блок питань кваліфікаційного іспиту вираховується шляхом складання балів, виставлених членами конкурсної комісії та ділиться на кількість членів конкурсної комісії, що оцінюють відповіді кандидатів;
  • загальний бал за кваліфікаційний іспит складається з суми балів, отриманих кандидатами за кожний блок питань кваліфікаційного іспиту.

При цьому встановлено прохідний бал за кваліфікаційний іспит - не менше 10 балів.