Оголошення про проведення конкурсу для призначення на посади у центральному апараті Державного бюро розслідувань

29/12/2019

З урахуванням набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» оголошується конкурс на зайняття вакантних посад.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» на службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.


Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад Директора Державного бюро розслідувань, керівника підрозділу внутрішнього контролю центрального апарату Державного бюро розслідувань та керівників підрозділів внутрішнього контролю територіальних управлінь Державного бюро розслідувань, здійснюється за результатами відкритих конкурсів, що проводяться конкурсними комісіями з проведення конкурсів на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань. Типове положення про конкурсну комісію та порядок проведення відкритого конкурсу затверджує Директор Державного бюро розслідувань.

Правові та організаційні засади проведення відкритого конкурсу визначені у «Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань».

Кваліфікаційні вимоги для зайняття посад у центральному апараті Державного бюро розслідувань затверджено Наказом Державного бюро розслідувань.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;

4) не пройшла спеціальну перевірку.

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД 

у центральному апараті Державного бюро розслідувань, на зайняття яких оголошується конкурс:

  1. Перший заступник Директора Державного бюро розслідувань – 1 посада.  
  2. Заступник Директора Державного бюро розслідувань – 2 посади.

Перелік документів для участі в конкурсі та строки проведення конкурсу:

Відповідно до «Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань» особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто подають:

1) заяву про участь у конкурсі в Бюро за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку;

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (на виборних посадах, членство в політичних партіях, у тому числі в минулому), наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), а також відомості про наявність чи відсутність судимості.

3) копію паспорта громадянина України;

4) копію документа про вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки з відомостями про трудову діяльність станом на момент оголошення конкурсу та/або копію послужного списку (за наявності);

6) копію реєстраційної картки платника податків;

7) фотокартку розміром 4 х 6 см;

8) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади», за формою, визначеною у додатку 4 до цього Порядку. У разі, якщо кандидат на посаду в Бюро проходив перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», така особа подає копію висновку про результати перевірки;

9) заяву, якою кандидат надає згоду на проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», як кандидата на посаду за формою, встановленою у додатку 5 до цього Порядку;

10) медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів за формою № 122-2/о, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку за формою № 140/о, довідку про відсутність (наявність) судимості (крім осіб, які на день оголошення конкурсу перебувають на службі у правоохоронних органах України, або мають допуск до державної таємниці);

11) копію військового квитка (за наявності);

12) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс;

13) інші документи, які характеризують фаховий рівень особи (за бажанням такої особи).

Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9 год. 00 хв. 30 грудня 2019 року до 18 год. 00 хв. 03 січня 2020 року включно.

Документи можна подавати особисто за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, (Державне бюро розслідувань, Конкурсна комісія) тел. +38 (068) 309-07-53.