Оголошення про проведення закритого конкурсу для зайняття посад у Теруправлінні ДБР, розташованому у місті Хмельницькому, що пов’язані зі здійсненням оперативно – розшукової діяльності та державною таємницею

09/09/2019

До системи Державного бюро розслідувань входять територіальні управління, що розташовуються у містах Києві, Краматорську, Львові, Мелітополі, Миколаєві, Полтаві та Хмельницькому.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» до працівників Державного бюро розслідувань належать особи рядового і начальницького складу, державні службовці, працівники, які уклали трудовий договір із Державним бюро розслідувань.

Служба в Державному бюро розслідувань є державною службою особливого характеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України. Час проходження служби в Державному бюро розслідувань зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.

На службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

Конкурс на посади в Державному бюро розслідувань, пов’язані із здійсненням оперативно-розшукової діяльності та державною таємницею, проводиться відповідно до процедури, визначеної Порядком проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженого наказом Державного бюро розслідувань від 14 лютого 2018 року № 13, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року за № 176/31628 (із змінами) (далі – Порядок), з урахуванням особливостей проведення закритого конкурсу, пов’язаних з питаннями державної таємниці, що передбачені Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, та розділами VIII та ІХ Порядку.

Кваліфікаційні вимоги для зайняття посад у семи територіальних управліннях Державного бюро розслідувань, що пов’язані зі здійсненням оперативно – розшукової діяльності та державною таємницею затверджено Директором Державного бюро розслідувань.

Згідно з пунктом 2 розділом VIII Порядку до участі у конкурсі на зайняття посад осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, пов’язаних з оперативно-розшуковою діяльністю, та посад у спеціальному підрозділі не допускаються особи:

 1. на яких поширюються обмеження, встановлені пунктами 3678 розділу І Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від 29 липня 1991 року № 114;
 2. які досягли граничного віку перебування на службі;
 3. які за станом здоров'я непридатні до проходження військової служби;
 4. які звільнені у відставку.

Кандидати на посади осіб рядового і начальницького складу після визначення їх конкурсною комісією переможцями проходять військово-лікарську комісію з метою з’ясування придатності за станом здоров’я до проходження служби на посадах осіб рядового і начальницького складу.

Частиною першої статті 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;

4) не пройшла спеціальну перевірку.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять обов’язкове стажування в Державному бюро розслідувань строком від шести місяців до одного року. Порядок стажування визначається Директором Державного бюро розслідувань.

ПЕРЕЛІК ВАКАНТНИХ ПОСАД

у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому на зайняття яких оголошується конкурс:

 

 1. старший оперуповноважений Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (квота, передбачена підпунктом «а» підпункту 2 пункту 3 Розділу VI Закону України «Про Державне бюро розслідувань») – 3 посади;
 2. оперуповноважений Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (квота, передбачена підпунктом «б» підпункту 2 пункту 3 Розділу VI Закону України «Про Державне бюро розслідувань») – 6 посад;
 3. старший оперуповноважений Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (квота, передбачена підпунктом «а» підпункту 2 пункту 3 Розділу VI Закону України «Про Державне бюро розслідувань») – 3 посади;
 4. оперуповноважений Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (квота, передбачена підпунктом «б» підпункту 2 пункту 3 Розділу VI Закону України «Про Державне бюро розслідувань») – 6 посад;
 5. старший оперуповноважений Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (квота, передбачена підпунктом «а» підпункту 2 пункту 3 Розділу VI Закону України «Про Державне бюро розслідувань») – 1 посада;
 6. оперуповноважений Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому (квота, передбачена підпунктом «б» підпункту 2 пункту 3 Розділу VI Закону України «Про Державне бюро розслідувань») – 3 посади.

Звертаємо Вашу увагу, що в переліку вакантних посад у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому на зайняття яких оголошено конкурс, зустрічаються однакові назви посад, котрі мають різні відомості щодо критеріїв та вимог до професійної придатності.

Перелік документів для участі в конкурсі та строки проведення конкурсу:

Відповідно до Порядку проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань особи, які бажають взяти участь у конкурсі, особисто або поштовим відправленням з описом вкладення подають до конкурсної комісії:

1) заяву про участь у конкурсі в Державне бюро розслідувань за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку;

2) автобіографію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (на виборних посадах, членство в політичних партіях, у тому числі в минулому), наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), а також відомості про наявність чи відсутність судимості).

3) копію паспорта громадянина України;

4) копію документа про вищу освіту з додатками;

5) копію трудової книжки з відомостями про трудову діяльність станом на момент оголошення конкурсу та/або копію послужного списку (за наявності);

6) копію реєстраційної картки платника податків;

7) особовий листок з обліку кадрів за формою, визначеною у додатку 3 до Порядку;

8) фотокартку розміром 4 х 6 см;

9) копію посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

10) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади», за формою, визначеною у додатку 4 до цього Порядку. У разі, якщо кандидат на посаду в Державне бюро розслідувань проходив перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», така особа подає копію висновку про результати перевірки;

11) медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього та періодичних психіатричних оглядів за формою № 122-2/о;

12) сертифікат про проходження профілактичного наркологічного обліку за формою № 140/о;

13) довідку про відсутність (наявність) судимості;

14) копію військового квитка (за наявності);

15) довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

16) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс (роздрукована Е-декларація).

Кандидат може подати інші додаткові документи щодо досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Копії документів зазначені у пунктах Переліку документів для участі в конкурсі 3, 4, 6, 9, 14  мають бути належним чином засвідчені кандидатом. На копіях проставляється відмітка «З оригіналом згідно», особистий підпис кандидата, його ініціали та прізвище, дата засвідчення копії.

Копії документів зазначені у пунктах Переліку документів для участі в конкурсі 5, 10 (у разі, якщо особа подає копію висновку про результати перевірки, передбачену Законом України «Про очищення влади») мають бути належним чином засвідчені працівником кадрового підрозділу де працює особа.

Копії документів мають бути якісними (фотографії з чітким зображенням).

В заяві про участь у конкурсі обов’язково необхідно зазначити посаду та квоту (А або Б), на яку претендуєте, підпис та дату.

До документів додається оптичний диск із скан-копіями (електронними варіантами) всіх поданих документів.

Вимоги до скан-копій документів:

 • сканована копія кожного із перелічених документів має бути в окремому файлі;
 • назва кожного файлу має складатися з назви документа (не більше трьох слів), прізвища та ініціалів кандидата. Наприклад, «Заява Петренка І.І.», «Трудова книжка Іванькова А.О.», «Диплом освіта Середи В.М.»;
 • скан-копії документів мають бути збережені у форматі PDF (Portable Document Format).

Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9 год. 00 хв. 10 вересня 2019 року по 18 год. 00 хв. 01 жовтня 2019 року включно.

Документи можна надсилати поштою (рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу 01032, вул. Симона Петлюри, 15, м. Київ. Конверт із пакетом документів має містити позначку (в лівому верхньому куті): «КОНКУРСНА КОМІСІЯ ДБР ОРД, а також назва міста у якому розташоване територіальне управління та порядковий номер вакантної посади з переліку вакантних посад у Територіальному управлінні  Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому на зайняття яких оголошено конкурс, яку ви обрали для участі у конкурсі (наприклад: «КОНКУРСНА КОМІСІЯ ДБР ОРД (Хмельницьк), 6»). 

Кожен пакет документів має знаходитися в окремому конверті (із позначками), навіть якщо надається наручно.

Документи можна подавати особисто за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15 (Державне бюро розслідувань).

Контакти робочої групи конкурсної комісії:

Телефони: + 38 (099) 777-13-46;

(044) 294-64-13;

(044) 294-64-46.

Електронна адреса: opercomision@dbr.gov.ua

З нормативно – правовими актами щодо проходження служби в Державному бюро розслідувань Ви можете ознайомитись на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань за посиланням https://dbr.gov.ua/normativno-pravovi-akti.