Оголошення про проведення конкурсу з добору членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

Конкурсна  комісія, утворена Наказом Директора Державного бюро розслідувань від 25 лютого 2020 року №46 та відповідно до Указу Президента України від 5 лютого 2020 року №42/2020, - оголошує відкритий конкурсний добір 15 членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

Конкурс включає такі етапи:

1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу, прийняття та розгляд заяв та інших документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, перевірка їх на відповідність вимогам, встановленим Порядком формування Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, затвердженим Указом Президента України від 5 лютого 2020 року № 42/2020;

2) проведення рейтингового інтернет-голосування на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань за посиланням dbr.gov.ua;

3) написання есе на задану Конкурсною комісією тему;

4) проведення співбесіди;

5) оголошення результатів у формі рейтингового списку;

6) подання Конкурсною комісією на затвердження Директору Державного бюро розслідувань переліку із 15 осіб, відібраних до складу Ради.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»,  до участі в конкурсі не допускається особа, яка:

1) є членом громадської ради (ради громадського контролю), утвореної при інших правоохоронних органах, або членом Громадської ради доброчесності;

2) уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) була працівником правоохоронних органів упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості);

4) має близьких осіб, які були працівниками Державного бюро розслідувань упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості);

5) не має вищої освіти та досвід роботи якої за спеціальністю менше 10 років;

6) має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення злочину (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

7) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;

8) має громадянство (підданство) іншої держави або є особою без громадянства;

9) постійно не проживає на території України протягом останніх 10 років.

Для забезпечення проведення першого етапу конкурсу Конкурсною комісією визначено перелік документів, які необхідно надати для участі  кандидата у конкурсі:

  1. Заяву-анкету особи на участь у конкурсі, яка повинна містити повідомлення про відсутність обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та згоду на обробку персональних даних і оприлюднення результатів проходження кандидатом всіх конкурсних процедур (посилання на Google форму та зразок заяви-анкети додається)
  2. Автобіографію
  3. Копію паспорта громадянина України (1, 2 сторінки та сторінка з позначкою місця реєстрації)
  4. Диплом про вищу освіту
  5. Копію трудової книжки та/або офіційні довідки, інші відповідні документи, що підтверджують 10-річний досвід роботи
  6. Мотиваційний лист кандидата щодо бажання і мети увійти до складу Ради громадського контролю при ДБР

Примітка: За бажанням учасника конкурсу до обов’язкового пакету документів можуть бути додані: сертифікати щодо навчання на тренінгах/курсах, дипломи/грамоти/відзнаки за участь у громадській діяльності, рекомендації інших осіб щодо участі в конкурсі до складу РГК ДБР .

За умови надання вищезазначених документів лише в електронній формі, 30 учасників, визначених Конкурсною комісією для продовження участі в наступних етапах конкурсного добору, після проведення відкритого інтернет-голосування, зобов’язані у встановлений Конкурсною комісією строк надати Комісії для ознайомлення оригінали УСІХ вище зазначених документів, крім заяви-анкети на участь у конкурсі.

Строк надання пакету всіх вищезазначених документів учасника конкурсного добору до складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань встановлено: з 00.00 годин 12 березня до 24.00 години 23 березня 2020 року - включно.

Документи надсилаються в електронному вигляді шляхом заповнення Google форми за посиланням або поштовим відправленням на адресу: вул. Симона Петлюри 15, місто Київ, 01032

Контактні дані особи, уповноваженої Конкурсною комісією для прийому пакету документів учасника конкурсу:

Максим Олександрович Буртовой, номер телефону - (044) 294-64-10, електронна пошта - rada@dbr.gov.ua