Оголошення конкурсної комісії № 6 з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань

23/06/2020

На засіданні Конкурсної комісії № 6 з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань (далі  за текстом –Конкурсна комісія) її повноважним складом було прийнято рішення про визначення складу та порядку проведення кваліфікаційного іспиту та порядку оцінювання кандидатів при складанні кваліфікаційного іспиту.

Визначено, що кваліфікаційний іспит складається з трьох етапів;

- 1 етап – тестування складається з трьох питань на знання законодавства України (Кримінально процесуальний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні);

- 2 етап – розв’язання практичного завдання;

- 3 етап – виконання практичного завдання (складання процесуальних документів за напрямком діяльності слідчого підрозділу);

- кожний етап кваліфікаційного іспиту виконується кандидатами письмово на спеціальних аркушах з подальшою співбесідою;

- кожний етап кваліфікаційного іспиту оцінюється по 3-ьох бальній системі (від 1 до 3 балів);

- загальний результат за окремий етап кваліфікаційного іспиту вираховується шляхом складання балів виставлених членами конкурсної комісії та ділиться на кількість членів конкурсної комісії що оцінюють відповіді кандидатів;

- загальний бал за кваліфікаційний іспит складається з суми балів отриманих кандидатами за кожний етап кваліфікаційного іспиту;

При цьому встановлено прохідний бал за кваліфікаційний іспит - не менше 6 балів, за умови, що за окремий етап кваліфікаційного іспиту кандидатом отримано не менше 2-х.