Інформація стосовно проведення конкурсу на керівні посади в ДБР

02/01/2020

27.12.2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» від 3 грудня 2019 року №305-ІХ, яким внесено низку змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань», зокрема, Державне бюро розслідувань набуло статусу державного правоохоронного органу, а також визначено принцип єдиноначальності з реалізації повноважень Державного бюро розслідувань та внесено зміни до статті 14 Закону.

Відповідно до нової редакції частини третьої статті 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» Типове положення про конкурсну комісію та Порядок проведення відкритого конкурсу затверджується Директором Державного бюро розслідувань.

Попередньою редакцією частини третьої статті 14 Закону передбачалося, що конкурс проводиться у порядку, затвердженому Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а саме Типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1069.

У зв’язку із цим Порядок проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, затверджений наказом Державного бюро розслідувань від 14.02.2018 № 13, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2018 № 176/31628, який розроблявся відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1069 «Про затвердження Типового порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань» втратив чинність як такий, що не узгоджується з чинною редакцією Закону України «Про Державне бюро розслідувань», у зв’язку із чим також втратило чинність Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття посад працівників Державного бюро розслідувань, затверджене наказом Державного бюро розслідувань від 26.07.2019 № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.08.2019 № 942/33913.