Міжнародна технічна допомога

Відповідно до вимог пункту 44 Розділу 6 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. №153, реципієнт забезпечує оприлюднення на власному вебсайті або у засобах масової інформації відомостей про: отримання будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввезено або придбано на митній території України, протягом 10 календарних днів з дати зарахування його на баланс.