Загальні питання, що відносяться до компетенції
Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області
Донецька, Луганська області
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області
АР Крим, місто Севастополь, Запорізька, Херсонська області
Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська області
Кіровоградська, Миколаївська, Одеська області
Вінницька, Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька області

Місія та цінності

У підслідності ДБР – найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.

Це люди, які мають можливість впливати на перебіг кримінального провадження та уникати покарання, через що суспільство не довіряє роботі правоохоронних органів та судової системи.

ДБР своєю роботою повинно зламати ці стереотипи.

Наша місія – встановлення справедливості у суспільстві шляхом незалежного та всебічного розслідування злочинів задля притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їхні посади, зв’язки та ресурси.

Завданнями Державного бюро розслідувань є своєчасне запобігання, виявлення, припинення, швидке розкриття та об’єктивне розслідування злочинів, віднесених до компетенції Бюро.

При реалізації цих завдань Державне бюро розслідувань буде неухильно дотримуватись принципів

  • верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави;
  • законності, справедливості, неупередженості, незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Державного бюро розслідувань;
  • відкритості та прозорості діяльності Державного бюро розслідувань, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам;
  • політичної нейтральності і позапартійності;
  • єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реалізації окремих повноважень Державного бюро розслідувань. Принцип єдиноначальності не заперечує принципу процесуальної самостійності слідчого органу Державного бюро розслідувань.