Загальні питання, що відносяться до компетенції
Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області
Донецька, Луганська області
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області
АР Крим, місто Севастополь, Запорізька, Херсонська області
Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська області
Кіровоградська, Миколаївська, Одеська області
Вінницька, Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька області

Цінності команди ДБР

В основі нашого підходу до формування команди – спільні цінності, які об’єднують співробітників Бюро. Реалізація цих цінностей у повсякденній діяльності дозволить забезпечити ефективну роботу, безперешкодну внутрішню комунікацію та конструктивну атмосферу у колективі. Це, у свою чергу, допоможе досягти максимальної ефективності виконання покладених на Бюро завдань.

Основними цінностями команди Бюро є:

  • доброчесність;
  • професійність;
  • рішучість та відповідальність;
  • командна робота та рівність можливостей.

Доброчесність є базовою цінністю для кожного, хто обрав для себе роботу в правоохоронних органах. Справедлива система правосуддя починається з особистої доброчесності кожного правоохоронця чи судді. Робота з розслідування злочинів, скоєних високопосадовцями, пов’язана зі значними корупційними ризиками, адже злочинці не дотримуються жодних принципів. Тому, у команді Бюро ми бачимо людей, які здатні протистояти спокусі отримання незаконної вигоди. У діяльності Бюро буде запроваджено систему виявлення та попередження корупційних ризиків.

Професійність, постійне навчання та особистий розвиток є необхідними умовами для  розслідування злочинів, віднесених до підслідності Бюро. Порушники закону мають доступ до новітніх технологій, фінансових та людських ресурсів. Працівники Державного бюро розслідувань мають бути не просто професіоналами своєї справи, а постійно набувати нових знань та навичок, щоб розкривати та запобігати злочинним діям високопосадовців.

Рішучість та відповідальність. Робота у правоохоронних структурах завжди передбачає готовність йти на виправданий ризик, але при неухильному дотриманні законів України та прав і свобод людини. Рішучість у діях, сміливість та швидкість реакції мають неодмінно супроводжуватися готовністю взяти відповідальність за їхні наслідки.

Командна робота та рівність можливостей. Останнім за порядком, проте не за значенням для створення справжньої команди, є дотримання принципу рівних прав та можливостей для всіх співробітників, незалежно від статі, віку, національності, релігійних та інших поглядів. Глибоке розуміння, що ми спільно робимо важливу для держави справу, має стати основою ефективної співпраці між усіма працівниками та структурними підрозділами Бюро на засадах рівності та взаємоповаги.