ДБР

Команда Бюро

Співробітники Бюро — це команда професіоналів, об'єднаних спільними цінностями.
 

Відповідно до статей 9, 14 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» на службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад, визначених у частині першій статті 10частині першій статті 13 та частині першій статті 24 цього Закону, здійснюється за результатами відкритого конкурсу.

Правові та організаційні засади проведення відкритого конкурсу визначені у «Порядку проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань», який затверджено Наказом Державного бюро розслідувань від 14 лютого 2018 р. №13 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 15 лютого 2018 року за № 176/31628.

Кваліфікаційні вимоги для зайняття посад у підрозділах Державного бюро розслідувань затверджено Директором Державного бюро розслідувань.

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;

4) не пройшла спеціальну перевірку.

Визначення переліку посад у центральному апараті та територіальних органах Державного бюро розслідувань, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посадами, буде здійснено відповідно до законодавства на підставі пункту п’ятого частини першої статті 12 Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

 

Перебіг конкурсного відбору

Перелік вакантних посад та статус конкурсного відбору.

Дізнатися більше

Цінності команди ДБР

В основі нашого підходу до формування команди – спільні цінності, які об’єднують співробітників Бюро. Реалізація цих цінностей у повсякденній діяльності дозволить забезпечити ефективну роботу, безперешкодну внутрішню комунікацію та конструктивну атмосферу у колективі. Це, у свою чергу, допоможе досягти максимальної ефективності виконання покладених на Бюро завдань.

Основними цінностями команди Бюро є:

  • доброчесність;
  • професійність;
  • рішучість та відповідальність;
  • командна робота та рівність можливостей.