Загальні питання, що відносяться до компетенції
Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області
Донецька, Луганська області
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області
АР Крим, місто Севастополь, Запорізька, Херсонська області
Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська області
Кіровоградська, Миколаївська, Одеська області
Вінницька, Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька області

Гендерна рівність

Законом України від 03.12.2019 № 305-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності ДБР», який набрав чинності 27.12.2019, змінено правовий статус ДБР з центрального органу виконавчої влади на державний правоохоронний орган.

Водночас ДБР, попри зміни правового статусу, ураховуючи положення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», і надалі впроваджує гендерні підходи у свою діяльність, сприяє збалансованому представництву статей в управлінні та прийнятті рішень, працює над створенням комфортних, толерантних та недискримінаційних умов служби для працівників ДБР.

Так, з метою дотримання принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в  ДБР  забезпечується рівний доступ жінок і чоловіків до державної служби, служби на посадах, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, служби на керівних посадах, а при підготовці проєктів нормативно-правових актів, що регулюють його діяльність, забезпечується відсутність ознак прямої чи не прямої дискримінації за ознаками статі.

Наказом ДБР від 12.12.2020 № 861 виконання обов’язків уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі у ДБР покладено на керівника Управління правового забезпечення Халанчук О.С.

До повноважень Уповноваженої особи (координатора) відноситься організація роботи ДБР, зокрема за напрямами:

  • урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
  • проведення аналізу стану забезпечення гендерної рівності;
  • координації заходів у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та моніторингу їх реалізації;
  • здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;
  • вжиття заходів, спрямованих на формування гендерної культури у працівників ДБР.

Також слід зазначити, що ДБР як державний правоохоронний орган в силу покладених на нього завдань щодо запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції, бере участь у заходах у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

Сьогодні ДБР проходить шлях становлення та нарощування потужностей, що також включає імплементацію найкращих європейських практик. Ствердження гендерної рівності є невідділльною частиною суспільних трансформацій, що відбуваються в Україні і водночас стимулом до подальшого розвитку державних органів, у тому числі ДБР як державного правоохоронного органу.

"Сьогодні ДБР проходить шлях становлення та утверждення, що також включає імплементацію найкращих європейських практик у його діяльність. Cтвердження гендерної рівності є невід’ємною частиною суспільних трансформацій, що відбуваються в Україні і, водночас, стимулом до подальшого розвитку державних органів, у тому числі ДБР як державного правоохоронного органу.

Так, у Бюро, враховуючи положення Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постійно здійснюється робота над впровадженням гендерних підходів у його діяльність. Створюються комфортні, толерантні та недискримінаційні умови служби для працівників Державного бюро розслідувань, забезпечується сприяння збалансованому представництву статей в управлінні та прийнятті рішень, а також паритетному становищі жінок і чоловіків.

Зокрема, з метою дотримання принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у  Державному бюро розслідувань  забезпечується їх рівний доступ до державної служби, служби на посадах, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, служби на керівних посадах. При підготовці проєктів нормативно-правових актів, що регулюють його діяльність, забезпечується відсутність ознак прямої чи не прямої дискримінації за ознаками статі.

Крім того, ураховуючи позитивний досвід інших країн та різних державних органів України, для налагодження ефективної комунікації у сфері забезпечення паритетного становища жінок і чоловіків у системі Державного бюро розслідувань створено мережу контактних осіб з гендерних питань, які є відповідальними за взаємодію з уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі у Державному бюро розслідувань.

Таким чином ДБР дотримується гендерних підходів і паритетного становища чоловіків і жінок у всіх сферах діяльності та бере активну участь у реалізації Україною відповідних зобов’язань як учасника міжнародних відносин", - зазначила Олена Халанчук.