Regional Department located in the city of Khmelnytskyi

Extends its activities to Vinnytsia, Zhytomyr, Rivne, Khmelnytskyi, Chernivtsi regions.

News