Порядок забезпечення доступу до публічної інформації

Доступ до публічної інформації регламентується Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Державному бюро розслідувань та його територіальних управліннях затверджено наказом Державного бюро розслідувань від 15.06.2020 № 271 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації у Державному бюро розслідувань та його територіальних управліннях».

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується структурним підрозділом центрального апарату Державного бюро розслідувань, на який покладено завдання з питань організації та забезпечення доступу до публічної інформації або визначений окремим розпорядчим документом територіального управління Державного бюро розслідувань структурний підрозділ, або відповідальну особу, до функціональних обов'язків якого (якої) належать організація та забезпечення доступу до публічної інформації.

Запит на інформацію запитувач може подати особисто до відповідального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державне бюро розслідувань та його територіальні управління, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідь на запит надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту. Запит на інформацію подається у довільній формі.

При цьому необхідно вказати:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити, які надійшли до Державного бюро розслідувань після закінчення робочого дня, реєструються наступного робочого дня. Запити, які надійшли у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються та передаються на розгляд першого робочого дня.

Запити, які надійшли до органу Державного бюро розслідувань після закінчення робочого дня, реєструють наступного робочого дня. Запити,
які надійшли у вихідні, святкові та неробочі дні, реєструють та передають на розгляд у перший робочий день, що настає за вихідним, святковим, неробочим днями.