Доступ до публічної інформації

Державне бюро розслідувань забезпечує право кожного громадянина на отримання інформації щодо своєї діяльності відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту відповідальним працівником сектору забезпечення доступу до публічної інформації Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала. Інформація на запит надається безкоштовно.

Контакти для запитів на публічну інформацію

(044) 294-64-26

public@dbr.gov.ua

Адреса для листів: Київ, вул. Петлюри 15, 01032

Територіальне управління, розташоване у місті Києві: public.kv@dbr.gov.ua

Територіальне управління, розташоване у місті Краматорську: public.kk@dbr.gov.ua

Територіальне управління, розташоване у місті Львові: public.lv@dbr.gov.ua

Територіальне управління, розташоване у місті Мелітополі: public.ml@dbr.gov.ua

Територіальне управління, розташоване у місті Миколаєві: public.mv@dbr.gov.ua

Територіальне управління, розташоване у місті Полтаві: public.pl@dbr.gov.ua

Територіальне управління, розташоване у місті Хмельницькому: public.ki@dbr.gov.ua

 

Види інформації, якими володіє Державне бюро розслідувань

Державне бюро розслідувань володіє інформацією відповідно до Закону України «Про інформацію», а саме, за порядком доступу: відкритою та інформацією з обмеженим доступом, за змістом інформацією про фізичну особу; правовою інформацією; статистичною інформацією та іншими видами інформації.

Порядок оскарження рішень службових осіб

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду з наступних питань:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Звіт ДБР щодо розгляду запитів на публічну інформацію за листопад – грудень 2017 року

У грудні 2017 року до Державного бюро розслідувань надійшло 2 запити на публічну інформацію, що задоволені в установленому законодавством порядку. Обидва запити надійшли поштою, один з яких надіслано громадянином, а інший – громадським об’єднанням із статусом юридичної особи.

У своїх запитах на публічну інформацію запитувачі цікавляться організаційними питаннями створення Державного бюро розслідувань та нормативно-правовими актами, що розробляються на вимогу Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

Усі запити розглянуто в межах визначеного Законом п’ятиденного строку.

Звіт ДБР щодо розгляду запитів на публічну інформацію у першому кварталі 2018 року

Упродовж січня – березня 2018 року до Державного бюро розслідувань надійшло 23 запити на публічну інформацію, з яких 19 запитів надійшли поштою, 4 – електронною поштою. 21 запит задоволено, у задоволенні 2 запитів відмовлено на підставі п.п.1, 2 ч.1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Усі запити розглянуто в межах визначеного Законом п’ятиденного строку.

Звіт ДБР щодо розгляду запитів на публічну інформацію у другому кварталі 2018 року

Упродовж квітня – червня 2018 року до Державного бюро розслідувань надійшло 14 запитів на публічну інформацію, з яких 10 запитів надійшли поштою, 4 – електронною поштою. Всі запити задоволено, запитувачам надано відповідь в межах визначеного Законом п’ятиденного строку.

Звіт ДБР щодо розгляду запитів на публічну інформацію у третьому кварталі 2018 року

Упродовж липня – вересня 2018 року до Державного бюро розслідувань надійшло 41 запит на публічну інформацію, з яких 9 запитів надійшли поштою, 32 – електронною поштою. 39 запитів задоволено, у задоволенні 2 запитів відмовлено на підставі п.1 ч. статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Усі запити розглянуто в межах визначеного Законом п’ятиденного строку.

Звіт ДБР щодо розгляду запитів на публічну інформацію у четвертому кварталі 2018 року

Упродовж жовтня – грудня 2018 року до Державного бюро розслідувань надійшло 47 запитів на публічну інформацію, з яких 17 запитів надійшли поштою, 20 – електронною поштою. Всі запити задоволено, запитувачам надано відповідь в межах визначеного Законом п’ятиденного строку.

 

Упродовж 2018 року у своїх запитах на публічну інформацію запитувачі цікавилися: організаційними питаннями створення Державного бюро розслідувань та нормативно-правовими актами, що розробляються на вимогу Закону України «Про Державне бюро розслідувань»; розмірами посадових окладів працівників Державного бюро розслідувань; порядком формування Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань та складом Науково-консультативної ради; питаннями витрачання бюджетних коштів, кількістю штатних одиниць у структурних підрозділах Державного бюро розслідувань; порядком вступу на службу до Державного бюро розслідувань, кваліфікаційними вимогами до посад, інше.

 

Звіт ДБР щодо розгляду запитів на публічну інформацію у першому кварталі 2019 року

Упродовж січня – березня 2019 року до Державного бюро розслідувань надійшло 72 запити на публічну інформацію.
За результатами розгляду надано інформацію на 50 запитів, 10 запитів розглянуто у порядку ЗУ «Про звернення громадян», у задоволенні 6 запитів відмовлено, за належністю іншим розпорядникам інформації скеровано 6 запитів.
Переважна більшість запитів надійшла до Державного бюро розслідувань електронною поштою – 54, поштовим зв’язком – 10, поштовим зв’язком з інших органів – 6, телефоном – 2.
Найчастіше запитувалася інформація з питань організації діяльності Державного бюро розслідувань, з кадрових питань, з питань виплати заробітної плати, щодо надання документів з питань організації роботи, з питань надання відомостей, що містяться в ЄРДР тощо.