Загальні питання, що відносяться до компетенції
Київ, Київська, Черкаська, Чернігівська області
Донецька, Луганська області
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська області
АР Крим, місто Севастополь, Запорізька, Херсонська області
Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Харківська області
Кіровоградська, Миколаївська, Одеська області
Вінницька, Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька області

Державне майно

Інформація про майно Державного бюро розслідувань, первісна вартість якого становить більш як 50 тис. гривень та яке не використовується, у тому числі морально застаріле та фізично зношене.

З метою дотримання вимог пункту 4 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314, суб’єкт управління (Державне бюро розслідувань) розміщує для розгляду інформацію про майно, первісна вартість якого становить більш як 50 тис. гривень та яке не використовується балансоутримувачами, у тому числі морально застаріле та фізично зношене, для визначення можливості його безоплатної передачі іншим балансоутримувачам, що входять до сфери управління Державного бюро розслідувань, або іншим органам, уповноваженим управляти державним майном.