Державне майно

Інформація про майно Державного бюро розслідувань, первісна вартість якого становить більш як 50 тис. гривень та яке не використовується, у тому числі морально застаріле та фізично зношене.

З метою дотримання вимог пункту 4 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314, суб’єкт управління (Державне бюро розслідувань) розміщує для розгляду інформацію про майно, первісна вартість якого становить більш як 50 тис. гривень та яке не використовується балансоутримувачами, у тому числі морально застаріле та фізично зношене, для визначення можливості його безоплатної передачі іншим балансоутримувачам, що входять до сфери управління Державного бюро розслідувань, або іншим органам, уповноваженим управляти державним майном.